1 ก.ค. 2560

บุญเข้าพรรษา ปีที่ ๙ (มุงหลังคา)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสามัคคี "มุงหลังคา" ศาลาอเนกประสงค์
ณ วัดป่ากุดแข้ด่อน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
รวมยอดครั้งที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ (๑๕-๑๖ ก.ค. ตั้งกองบุญสังฆทานที่วัดป่ากุดแข้ด่อน)
(ปัจจัยส่วนที่เหลือจากมุงหลังคาและที่สมทบภายหลัง จะใช้ในการก่อสร้างศาลานี้ในงานส่วนอื่นต่อไป เช่น พื้น ผนัง อาสน์สงฆ์ ฯลฯ) ดังรายละเอียดในภาพ ปชส.


ช่องทางการร่วมทำบุญ
๑. ติดต่อโดยตรง ได้ที่ 
วัดป่ากุดแข้ด่อน บ้านกุดแข้ด่อน ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
หรือ วัดขี้เหล็กนอก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9793 9253

๒. ผ่านทางบัญชีธนาคาร 
โปรดแจ้งยอดการโอน  โทรศัพท์ 08 9793 9253
หรือ ID Line: kovidgroup
หรือ อีเมล์:  supattamk35@hotmail.com
หรือ facebook: โกวิโทภิกขุ ก.ธ.


ขออนุโมทนา สาธุ
--------------------------------------------------------------------

* แม้ว่าฤดูพรรษาปีนี้ อาตมาจะไม่ได้อยู่จำพรรษาที่นี่ เพราะมีเหตุจำเป็นกะทันหัน 
แต่ก็ได้นิมนต์พระรูปหนึ่งไปจำพรรษาแทนแล้ว เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินต่อไปได้ ทั้งด้านบูรณะศาสนวัตถุ และ ส่งเสริมศาสนธรรม

"การทำบุญให้ทาน มิใช่เจตนาจะเอาสิ่งนั้นเพื่อให้ตน หรือเพื่อรู้สึกเป็นของตน
หากแต่ผลบุญนั้นย่อมติดตามเราด้วยกฎแห่งกรรม ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตาม"

บุรณะวัดเก่า "วัดป่ากุดแข้ด่อน" (เริ่ม เม.ย.60)

สถานภาพ: ที่พักสงฆ์ บ้านกุดแข้ด่อน ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
อยู่ชนบทชายแดนรอยต่อ ๓ จังหวัด (ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด)
ตั้งมาประมาณ ๒๐ ปี ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งมีราวๆ ๔๐๐ หลังคาเรือน
ลักษณะเก่าทรุดโทรม เพราะไม่มีพระอยู่ประจำ (มีแต่จรผ่านไปผ่านมาพักชั่วคราว)
อาตมาได้มีโอกาสมาเที่ยวปลีกวิเวก ตั้งแต่ มี.ค.60 ไปมาหลายครั้ง เห็นว่าสัปปายะ น่าเสียดายศาสนสถานแห่งนี้ จึงริเริ่มบูรณะไปทีละน้อย ตั้งแต่ เม.ย.60

- บูรณะแท่นพระ องค์พระ ในศาลาใหญ่ และ จัดปฏิบัติธรรมสมโภชน์ฯ
- ซ่อมบำรุงเสนาสนะต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
 


- นำญาติโยมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญกรรมฐาน ทุกวันพระ 
(แม้ไม่มีพระสงฆ์แต่ชาวบ้านก็ยังมีศรัทธาที่จะมาสวดมนต์ทุกวันพระ
  


- สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และ มอบทุนฯ ให้แก่เยาวชนจิตอาสาที่ช่วยกิจกรรมทางพุทธศาสนา
 


-ทัศนียภาพทั่วไป ในพื้้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่
กิจกรรมอบรมธรรมะแก่เยาวชน เริ่มต้นปี 2560

อบรมธรรมะแก่เด็กนักเรียน ม.ค.60 - มิ.ย.60 (จัดไปแล้ว 3 รุ่น และ จะยังทำต่อไป)
ณ วัดขี้เหล็กนอก อ.เมือง จ.อุบลฯ
- เน้นหลักธรรม มรรคองค์ ๘ และ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
- พัฒนา สติ สมาธิ ปัญญา ในวิถีพุทธ
- ประกวดเรียงความธรรมะ มอบทุนการศึกษา ฯ
- สร้างเด็กแกนนำจิตอาสาในกิจกรรมพุทธศาสนา